Skillnaden mellan dedikerad och virtuell server

Vad är egentligen det bästa alternativet, en dedikerad eller en virtuell server? Eller, för att börja från början, vad är egentligen den grundläggande skillnaden mellan de två? Det kan tyckas uppenbart: en dedikerad server är en riktig fysisk enhet, som du har stor kontroll över, men det är mer än så. En virtuell server delar hårdvara med ett antal andra virtuella servrar, men inte på samma sätt som en delad server. Att den är virtuell gör att den på flera sätt fungerar mer likt en riktig dedikerad server.

Den rent praktiska skillnaden mellan en dedikerad och en virtuell server är, om man ska gå väldigt rakt på sak, att den dedikerade är kraftfullare. Det säger egentligen sig själv. Den fysiska hårdvaran står helt i din tjänst, medan virtuella servrar delar hårdvara mellan varandra, och även själva virtualiseringsprocessen kräver en del resurser. Så då infinner sig snabbt frågan vad poängen med virtuella servrar är? Dess huvudsakliga styrka är priset. En virtuell server är i princip alltid betydligt billigare än en dedikerad. För många kommer heller inte den lägre prestandan att spela någon större roll. Har man så stora krav att en virtuell server är uteslutet, så bör inte heller priset vara något hinder.

Valet bör alltså i slutändan bero på vilka krav på minne, processorhastighet och bandbredd man har. Ju högre dessa är, desto mindre skillnad i pris mellan dedikerad och virtuell server. Vid en viss punkt är det till och med så att det blir billigare att skaffa sig en dedikerad server.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *