Hur man bygger en framgångsrik serverhall

En framgångsrik serverhall kräver att man gör rätt redan från början. På så sätt kan man försäkra sig om att driftskostnaderna hålls nere. För det är ju inte gratis att driva en serverhall. Tvärtom så kräver hög prestanda och nedkylning mycket energi. Lägg sedan till saker som säkerhet, och priset för att bygga en serverhall kan lätt skjuta i höjden. Här gäller det dock inte att spara, och bygger man rätt från början så kommer det att löna sig många gånger om i längden.

Energisnålhet är ett återkommande tema när det gäller serverhallar. Ju mer prestanda du får ut med mindre energi, desto bättre. Det innebär att att det är viktigt att använda sig av så ny teknik som möjligt. Denna bör sedan uppdateras kontinuerligt. Gammal maskinvara tar mer plats, drar mer energi och levererar sämre prestanda än ny. Att ligga ett steg före i energispelet kan man spara stora summor på.

En serverhall ska alltså byggas med tanke på energiåtgång och värmeutveckling. Facebooks byggande av en serverhall (om det nu är rätt beteckning i sammanhanget) i Luleå kan tjäna som exempel. Kallt klimat hjälper till att hålla nedkylningskostnaderna nere. Nu kanske de flesta serverhallar inte riktigt ligger på samma nivå som Facebooks, men grundtanken är densamma. Bygg med tanke på värmeutveckling och nedkylning, och du har en mycket stabil grund för en framgångsrik serverhall. Faktum är att man genom att se närmare på Facebooks resonemang om just Luleå, kan lära sig mycket. Utmärkt elnät kombinerat med lika utmärkt bredbandsnät, tillsammans med det svala klimatet var huvudskälen till att Luleå valdes.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *